HAPPY TAILS - ADOPTED!


Thomas #103 - Thomas

ADOPTED 01/17/2008

Photo taken 1/8/08.
Thomas