HAPPY TAILS - ADOPTED!


Nikki #d112 - Nikki
Nikki is a Pembroke Corgi. She got adopted 08/17/10.

Photo taken 08/17/10.
Nikki #d112 - Photo taken 08/17/10.
Nikki #d112 - Photo taken 08/17/10.